GİZLİLİK & ÇEREZ POLİTİKASI
Efe Diş Polikliniği olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve özel hayatın gizliliğine önem
veriyoruz. İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nın düzenleme amacı https://efedispoliklinigi.com
internet sitesini ziyaretiniz sırasında sizlerden toplanan kişisel veriler ile sitemizde
kullandığımız çerezlere ilişkin bilgilendirmede bulunmaktır.
1. Çerez Nedir?
Ziyaret ettiğiniz internet sitesi tarafından tarayıcılardaki kullanıcılar ile cihazınıza veya
sunucusuna depolanan ve genellikle harf ve rakamlardan oluşan küçük metin dosyaları çerezleri
oluşturmaktadır.
Klinik olarak, Klinik’e ait https://efedispoliklinigi.com internet sitesine gerçekleştireceğiniz
ziyaret ile tarafımıza bu adres üzerinden iletişim formu gönderilmesi işlemleri kapsamında
ziyaretçilerimizin deneyimlerini geliştirmek adına çerez, piksel ve benzeri teknolojilerden
yararlanmaktayız. Bu bakımdan, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(“Kanun”) olmak üzere Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından zaman zaman yayımlanan
bilumum yönetmelik, tebliğ ve kararlara uygun biçimde çerez kullanımı gerçekleştirilmektedir.
Klinik olarak her zaman işbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nı değiştirmeye, düzenlemeye,
yenilerini eklemeye, çıkartmaya ilişkin yetkilerimiz saklıdır.
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere, Klinik tarafından
https://efedispoliklinigi.com adresinde yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında
Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında İnternet Sitesi Ziyaretçi
Aydınlatma Metni’nden her zaman ulaşabilirsiniz.
2. Çerezlerin Kullanım Amacı
İnternet sitemizi ziyaret eden kullanıcılardan çerezler aracılığıyla temin ettiğimiz verileri
aşağıdaki amaçlar için kullanmaktayız:
İnternet sitesinin gerekli temel fonksiyonlarının ve işlevselliğinin gerçekleştirilmesini
sağlamak,
İnternet sitesinin doğru bir biçimde çalışmasını sağlamak,
İnternet sitesinin, sizin ve Kliniğimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.
3. Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Sitemizde Klinik ile iletişime geçmek amaçlı doldurulan iletişim formlarında
ziyaretçilerimizin; kimlik (ad, soyadı) iletişim bilgilerini (telefon, e-posta adresi vb.), açıklama,
talep ve şikayetlerini ve kişiye özel bilgilerini girmesi gerekebilir.
İnternet sitemize yaptığınız ziyaretiniz sırasında Klinik tarafından çerezler yoluyla toplanan
yukarıda belirtilen ve giriş IP, çıkış IP, giriş-çıkış tarih/saati, IP adresi, trafik bilgisine ilişkin
kişisel verileriniz Kanun’un 5 ve 6. maddelerine uygun biçimde işlenebilecektir.
4. Kişisel Verilerin Aktarılması
İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası kapsamında, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlar ile
sınırlı olarak ve ilgili mevzuata uygun biçimde, yurt içinde veya yurt dışında bulunan
tedarikçilerimiz ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabiliriz:
Tedarikçilerimiz: E-posta gönderimi, bilgi teknolojileri, arşiv ya da bulut hizmeti, veri
analizi ve benzeri işlemler dahilinde Klinik faaliyetimiz gereği bağlantılı çalıştığımız
tedarikçiler ile yapılan paylaşımlar.
Yetkili kamu kurum ve kuruluşları: Klinik’in sizin veya başka üçüncü tarafların hakları,
çıkarları, gizliliği veya güvenliğini korumak, taleplere yanıt vermek amacıyla kanunlar ya
da yasal sürecin izin verdiği veya gerektirdiği takdirde, emniyet yetkililerine, devlet
kurumları ya da kamu kurumlarına, düzenleyici makamlara ve/veya bilgilerinizi almak için
uygun yasal yetki veya gerekçeye sahip olan diğer kişilerle ile yapılan paylaşımlar.
5. Sitemizde Kullanılan Çerezler
Çerezler web sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek, web sitesinin
düzgün şekilde çalışabilmesini sağlamak ve web sitesinden sunulan hizmetlerden
yararlanabilmek amaçlarıyla kullanılabilmektedir. İnternet sitemizde zorunlu çerezler
kullanılmakta olup hedeflenen bir fonksiyonun çalışması için asgari bulunması gereken
çerezlere zorunlu çerezler denilmektedir. Web sitemizin doğru bir biçimde çalışmasını
sağlamak ve gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek üzere güvenlik amaçlarıyla
kullanılmaktadır. Bu çerez türleri, site performansı açısından gerekli olup ziyaretçilerimizin
onayına tabi değildir.
6. Çerezlerin Kullanımı ve Kontrolü
Web sitemizi görüntülediğiniz tarayıcı ayarlarını değiştirerek tercihlerinizi kişiselleştirme
hakkına sahipsiniz. Eğer kullandığınız tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarlarınız
üzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylece, tarayıcının sunmuş
olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin
kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı
çerezleri devre bırakma ya da silme imkânları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler
kullandığınız tarayıcıya göre değişmekte olup genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/
adresinden ulaşabilirsiniz. Çerezlere ilişkin tercihleriniz, web sitemize erişim sağladığınız her
bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilmektedir.
Sitemiz içerisinde başka sitelere de bağlantılar bulunmaktadır. https://efedispoliklinigi.com adlı
web sitemiz, diğer sitelerin gizlilik politikaları ve içeriklerinden sorumlu değildir.
7. Veri Sahibi/İlgili Kişi Olarak Haklarınız
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi veri sahibi başvuru prosedüründe
düzenlenen yöntemlerle (Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ esas
alınmıştır.) https://efedispoliklinigi.com web adresinde yayınlanan Veri Sahibi Başvuru
Formu’nu doldurmak veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgilerinizi içerir başka bir
belge ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza,
mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Klinik’e daha önce bildirilen ve Klinik’in sisteminde
kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir
biçimde Klinik’e ait aşağıda belirtilen Güneştepe Mahallesi, Necip Fazıl Kısakürek Cad.
No:62 GÜNGÖREN/İSTANBUL adresine veyahut iletisim@efedispoliklinigi.com irtibat
adresine iletmeniz durumunda Klinik, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç
otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti
gerektirmesi hâlinde, Klinik tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen
tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya
yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Efe Diş Polikliniği, yürürlükteki mevzuatın değişikliğe uğraması ve işbu Gizlilik ve Çerez
Politikası ile söz konusu değişiklik arasında herhangi bir uyumsuzluk olması halinde, mevzuat
hükümlerinin uygulama alanı bulacağını temin eder. Kişisel verilerinizle ilgili kapsamlı bilgi
için https://efedispoliklinigi.com internet sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması
Hakkında Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında İnternet Sitesi
Ziyaretçi Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.
Veri Sorumlusu : Efe Diş Polikliniği
Adres : Güneçtepe Mahallesi, Necip Fazıl Kısakürek Cad. No:62
GÜNGÖREN/İSTANBUL
Telefon : +90 212 557 06 10